Sponsoring

Zostań Naszym Sponsorem:

Wychodząc naprzeciw naszym planom, pragniemy Państwa zainteresować partnerstwem w naszym przedsięwzięciu i zaprosić do współpracy oraz pomocy.

Potrzebni są nam ludzie, którzy będą nas wspierać finansowo i rzeczowo. Zaproszenie to kierujemy zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą z naszą Szkółką.

Pomoc rzeczowa – rozumiana będzie jako zakup sprzętu sportowego (np. stroje, piłki, sprzęt pomocniczy do treningu, słodycze, woda, usługi transportowe itp.)

Pomoc finansowa – wpłata na konto naszego klubu dowolnej kwoty pieniężnej.

Dzięki tej współpracy będziemy w stanie zapewnić naszym młodym piłkarzom jak najlepsze warunki rozwoju. Zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone w całości na organizację wyjazdów naszych zawodników na piłkarskie turnieje oraz obozy sportowe. Szczęście tych chłopców jest bezcenne.

Naszym celem jest jak najlepsze zorganizowanie zajęć młodym piłkarzom, będziemy robić wszystko by czas spędzony w Szkółce był zapamiętany do końca życia.

Możemy odwzajemnić ofiarowaną pomoc poprzez umieszczenie loga firmy na strojach piłkarskich, stronie internetowej klubu lub przekazanie informacji do środków masowego przekazu na temat sponsorów wspierających naszą Szkółkę. Wierzymy, że nasza oferta wyda się Państwu interesująca, a udzielona pomoc może być początkiem naszej wspólnej, przyszłej współpracy.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, czekamy na kontakt telefoniczny pod numerem 507 640 343.

Z poważaniem
Robert Darłak
Prezes KS „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszymka”