Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek.

Znak sprawy: UIOŚiGG.7013.23.2019

Przecław 16.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Wymagania dotyczące Przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku komunalnego w Przecławiu ul. Rynek 8 na żłobek.

Opracowany projekt musi być zgodny z programem „MALUCH +” w celu pozyskania dofinansowania.

Istniejący budynek w Przecławiu przy ul. Rynek 8 jest obiektem po starej Szkole Podstawowej w Przecławiu. Budynek jest w Układzie Urbanistycznym w Przecławiu wpisanej do gminnej ewidencji zabytków.  Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym. Pierwsza kondygnacja jest częściowo podpiwniczona. Pozostałe piętra połączone są za pomocą jednej klatki schodowej.

Zamawiający chce, aby istniejący budynek po starej szkole zmienił funkcję: na pierwszej kondygnacji (stare szatnie) ma znajdować się kuchnia do przygotowania posiłków oraz pozostałe pomieszczenia towarzyszące kuchni typu chłodnie, zmywalnie dla żłobka oraz istniejąca kotłowania. Na parterze oraz na 1 piętrze Zamawiający oczekuje umiejscowienia 2 oddziałów żłobkowych, każdy po 25 dzieci oraz towarzyszące pomieszczenia potrzebne do funkcjonowania żłobka. 2 piętro Zamawiający chce przeznaczyć pod działalność usługową i dostosować 2 piętro do minimalnych wymagań pod działalność usługową, Zamawiający oczekuje, ze w projekcie będzie znajdowała się winda wewnętrzna do transportu osób oraz może znajdować się dobudowana klatka zewnętrzna dla osób chcących się dostać na 2 piętro. Odział żłobkowy ma być całkowicie niezależny od działalności usługowej na 2 piętrze. Zamawiający przewiduje również zaprojektowanie windy towarowej do transportu posiłków z części kuchennej do żłobka.

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gminnego żłobka składającego się z 2 oddziałów żłobkowych, każdy po 25 dzieci, kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczeń technicznych i pomieszczeń administracyjnych wraz z energooszczędnym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem dokumentów w celu uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowana dokumentacja, stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przyszłych robót budowlanych z uwzględnieniem zasad opisywania przedmiotu zamówienia wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Lokalizacja inwestycji: Przecław ul. Rynek 8 stanowiąca własność Gminy Przecław. Zaprojektowany budynek ma zapewniać opiekę dla 50 dzieci w ramach żłobka tj. dzieci od 20 tygodnia do ukończenia 3 lat z uwzględnieniem dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym:

w ramach żłobka w budynku należy zaprojektować, co najmniej:

 1. pomieszczenia dla 2 oddziałów po 25 dzieci – od 20 tygodnia życia do 3 lat. Należy zaprojektować salę zabaw, węzeł sanitarny (toalety, umywalki, brodzik do mycia ciała dziecka, przewijaki, miejsce na nocniki) przy sali zabaw;
 2. jadalnie;
 3. sypialnie;
 4. sale zabaw odrębnie oddzielone rozsuwaną ścianą;
 5. szatnia dla dzieci;
 6. pokój nauczycielski;
 7. gabinet do prowadzenia indywidualnych zajęć np. logopedycznych, pomocy psychologiczno – pedagogicznych, zajęć sensorycznych ;
 8. szatnie dla personelu żłobka i przedszkola;
 9. pokój dla dyrektora;
 10. pokój dla intendenta;
 11. składnicę akt;
 12. magazyn: pomocy dydaktycznych,
 13. Pomieszczenie do przechowywania przez rodziców wózków, rowerków, sanek;
 14. Pomieszczenie do prania, przechowywania i suszenia mopów, szczotek, mioteł, odkurzaczy, wiader, itp. oraz chemii gospodarczej;
 15. Magazyn warzyw i owoców;
 16. Pomieszczenie na urządzenia do obierania warzyw i ziemniaków zaopatrzone w źródło prądu, wodę i kanalizację;
 17. Magazyn produktów spożywczych wraz z miejscem na lodówki, zamrażarkę;
 18. Pomieszczenie do składowania odpadów pokonsumpcyjnych do utylizacji z wyjściem na zewnątrz budynku;
 19. Pomieszczenie kuchni wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przylegającymi tj. obieralnia warzyw, wydawanie posiłków, zmywanie naczyń stołowych i inne.

Załączniki