Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17.2019

Przecław 30.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

  1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
  2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych;

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne;

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę;

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole na działce 1568/4 w miejscowości Tuszyma dz. nr ewid. 1568/4 w celu dostosowania wymagań budynku do przepisów przeciwpożarowych. Po zmianie sposobu użytkowania będzie to przedszkole 4 – oddziałowe dla dzieci.

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 20 maja 2019 15:27 36 KB 16
2 pdf Informacja z otwarcia ofert Remont budynku utworzenie przedszkola w Tuszymie II etap 9 maja 2019 13:29 34 KB 26
3 pdf Zapytanie ofertowe Remont budynku utworzenie przedszkola w Tuszymie II etap 30 kwietnia 2019 14:18 635 KB 29
4 doc Zalacznik Nr 5 Wzor umowy 30 kwietnia 2019 14:18 68 KB 8
5 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 30 kwietnia 2019 14:18 54 KB 9
6 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udzialu w postępowaniu 30 kwietnia 2019 14:18 59 KB 9
7 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy Remont budynku utworzenie przedszkola w Tuszymie II etap 30 kwietnia 2019 14:18 76 KB 27
8 rar Zalacznik 2C Przedmiar robot 30 kwietnia 2019 14:18 421 KB 38
9 rar Zalacznik 2B Stwior 30 kwietnia 2019 14:18 1 MB 22
10 rar Zalacznik 2A Projekt 30 kwietnia 2019 14:18 13 MB 40