Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zapytanie ofertowe Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przecławiu

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro: 

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przecławiu

 

Znak sprawy: IR.271.29.2019

Przecław 05.07.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 39.2019 Burmistrza Przecławia z dnia 14.05.2019 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przecławiu:

Zakres robót do wykonania:

– Remont pomieszczenia WC chłopcy:

 1. Demontaż płytek na ścianach oraz podłogach,
 2. Demontaż drzwi wewnętrznych,
 3. Demontaż umywalek, pisuarów, kibelków, baterii ściennych,
 4. Demontaż kratek ściekowych,
 5. Demontaż grzejnika,
 6. Demontaż lamp oświetleniowych,
 7. Demontaż kratek wentylacyjnych,
 8. Demontaż włączników świateł,
 9. Demontaż gniazdek elektrycznych,
 10. Demontaż wentylacji mechanicznej niesprawnej,
 11. Wykonanie wylewki na podłogach,
 12. Roboty wyburzeniowe związane z poszerzeniem drzwi wewnętrznych,
 13. Wykonanie nadproży nad poszerzonymi drzwiami,
 14. Zabudowa z g-k rury kanalizacyjne – piony,
 15. Wykonanie izolacji wodoodpornej na podłogach oraz ścianach,
 16. Ułożenie płytek na wysokość 170 cm na ścianach oraz na podłogach ostre krawędzie ścian zabezpieczone ćwierćwałkami,
 17. Szpachlowanie malowanie ścian na pozostałą wysokość,
 18. Szpachlowanie malowanie sufitów,
 19. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych,
 20. Demontaż i montaż nowego okna,
 21. Nowy parapet z płyt z konglomeratów,
 22. Wykonanie nowych podejść – kanalizacja + woda do umywalek, kibelków, baterii ściennych, pisuarów,
 23. Montaż nowych umywalek, pisuarów, kibelków, baterii ściennych,
 24. Montaż kratki ściekowej,
 25. Montaż grzejnika z termostatem,
 26. Montaż lamp oświetleniowych,
 27. Montaż kratek wentylacyjnych,
 28. Przeróbka instalacji elektrycznej (zasilanie włączników świateł, zasilanie pod wentylacje mechaniczną EDM,
 29. Montaż włączników świateł,
 30. Montaż gniazdek elektrycznych,
 31. Montaż wentylacji mechanicznej EDM,
 32. Malowanie rurek do c.o., wody,

– Remont pomieszczenia WC dziewczynki:

 1. Demontaż drzwi wewnętrznych wejściowych do łazienki,
 2. Demontaż umywalki, kibelków, baterii ściennej,
 3. Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wejściowych do łazienki,
 4. Demontaż i montaż nowego okna,
 5. Nowy parapet z płyt z konglomeratów,
 6. Wykonanie nowych podejść – kanalizacja + woda do umywalek, kibelków, baterii ściennych,
 7. Montaż umywalek, kibelków, baterii ściennych dostosowanych dla dzieci przedszkolnych,