Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

 

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan 13 września 2019 12:49 158 KB 1
2 pdf Informacja z otwarcia ofert kredyt - BIP 7 sierpnia 2019 11:51 52 KB 22
3 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 01.08.2019 1 sierpnia 2019 13:42 270 KB 13
4 pdf Zalacznik Nr 1 do odpowiedzi z dnia 01.08.2019 opinia RIO projekt uchwaly budzetowej 2019 1 sierpnia 2019 13:42 191 KB 3
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.2019 30 lipca 2019 13:39 107 KB 10
6 pdf Zalacznik Nr 1 Uchwala o powolaniu skarbnika 30 lipca 2019 13:39 53 KB 7
7 pdf Zalacznik Nr 2 Zaswiadczenie o powolaniu Burmistrza 30 lipca 2019 13:39 48 KB 6
8 pdf Zalacznik Nr 3 Informacja o stanie mienia komunalnego 30 lipca 2019 13:39 2 MB 8
9 pdf Zalacznik Nr 4 Opinia RIO w sprawie uchwaly o przyjneciu WPF 30 lipca 2019 13:39 188 KB 6
10 pdf Zalacznik Nr 5A Opinia RIO w sprawie wykonania budzetu 2018 30 lipca 2019 13:39 349 KB 7
11 pdf Zalacznik Nr 5B Opinia RIO w sprawie wykonania budzetu 2017 30 lipca 2019 13:39 171 KB 4
12 pdf Zalacznik Nr 6 Opinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu 30 lipca 2019 13:39 116 KB 8
13 pdf Zalacznik Nr 7 Opinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu 30 lipca 2019 13:39 151 KB 7
14 pdf Zalacznik Nr 8 Informacja o stanie zadluzenia gminy 30 lipca 2019 13:39 161 KB 15
15 pdf Ogloszenie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan 26 lipca 2019 12:58 232 KB 20
16 pdf SIWZ - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan 26 lipca 2019 12:58 2 MB 26
17 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 26 lipca 2019 12:59 79 KB 16
18 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 26 lipca 2019 12:59 64 KB 12
19 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 26 lipca 2019 12:59 51 KB 10
20 pdf Zalacznik Nr 4 Harmonogram splat kredytu 26 lipca 2019 12:59 31 KB 13
21 doc Zalacznik Nr 4 Harmonogram splat kredytu 26 lipca 2019 12:59 54 KB 13
22 rar Zalacznik nr 5 Dokumenty finansowe zamawiajacego 26 lipca 2019 12:59 584 KB 35
23 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 26 lipca 2019 12:59 106 KB 16