Imieniny: Romana, Klaudyny, Karoliny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Ogłoszenie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.4 2019

Ogłoszenie nr 612715-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 4 – 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.4 2019 5 listopada 2019 15:20 26 KB 6
2 pdf SIWZ Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.4 2019 21 października 2019 13:57 2 MB 33
3 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 21 października 2019 13:57 80 KB 6
4 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potw ze wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu 21 października 2019 13:57 73 KB 4
5 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 21 października 2019 13:57 51 KB 4
6 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 21 października 2019 13:57 56 KB 6
7 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 21 października 2019 13:57 55 KB 4
8 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 21 października 2019 13:57 59 KB 4
9 pdf Zalacznik Nr 7A Program funkcjonalno uzytkowy cz. 4 2019r 21 października 2019 13:57 281 KB 8
10 rar Zalacznik Nr 7B Mapka sytuacyjna z lokalizacja slupow 21 października 2019 13:57 861 KB 18
11 pdf Ogloszenie Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.4 2019 22 października 2019 07:11 255 KB 8