Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 616042-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Gmina Przecław: Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z
budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 13 grudnia 2019 14:18 163 KB 15
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 27 listopada 2019 13:46 201 KB 35
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 14 listopada 2019 14:06 94 KB 149
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 08.11.2019 Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 8 listopada 2019 14:29 60 KB 87
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 07.11.2019 Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 7 listopada 2019 14:06 172 KB 91
6 pdf Ogloszenie Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 29 października 2019 12:53 268 KB 110
7 pdf SIWZ Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 29 października 2019 12:53 2 MB 144
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 29 października 2019 12:53 88 KB 52
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 29 października 2019 12:53 53 KB 33
10 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 29 października 2019 12:53 56 KB 25
11 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 29 października 2019 12:53 56 KB 29
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 29 października 2019 12:53 57 KB 32
13 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 29 października 2019 12:53 59 KB 29
14 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 29 października 2019 12:53 60 KB 49
15 rar Zalacznik Nr 8A Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie 29 października 2019 12:54 7 MB 109
16 rar Zalacznik Nr 8B Budowa kanalizacji w m_Tuszyma PZT 29 października 2019 12:57 11 MB 102
17 rar Zalacznik Nr 8D Projekt zasilania energetycznego przepompowni ZUDP 29 października 2019 12:54 5 MB 49
18 rar Zalacznik Nr 8C Budowa kanalizacji w m_Tuszyma projekt arch - bud 29 października 2019 12:57 2 MB 117
19 rar Zalacznik Nr 8E Projekt zasilania energetycznego przepompowni P1' PGE 29 października 2019 12:54 720 KB 43
20 pdf Zalacznik Nr 8F Przedmiar robot Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 29 października 2019 12:54 110 KB 90
21 pdf Zalacznik Nr 8G Przedmiar robot Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – ETAP 1 29 października 2019 12:54 367 KB 102
22 pdf Zalacznik Nr 8H STWIOR Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 29 października 2019 12:54 133 KB 81
23 doc Załącznik nr 8I Wyposazenie przepompowni sciekow 29 października 2019 12:54 72 KB 80