Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r”

(Numer sprawy: IR.271.53.2019)

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 4 listopada 2019 15:40 117 KB 45
2 pdf Zawiadominie o wyniku postepowania Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 4 listopada 2019 15:36 37 KB 42
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 31 października 2019 14:31 56 KB 59
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 24.10.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 24 października 2019 09:32 594 KB 43
5 doc Zalacznik-Nr-1-Formularz-ofertowy-po poprawkach 2 24 października 2019 20:01 144 KB 24
6 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP 27 września 2019 11:16 3 MB 36
7 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 27 września 2019 11:16 189 KB 53
8 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 27 września 2019 11:16 3 MB 126
9 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 27 września 2019 11:35 151 KB 47
10 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_78bef701-6d29-4ce5-829d-f962ae933201 27 września 2019 11:32 700 B 18
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 27 września 2019 11:16 130 KB 50
12 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych 27 września 2019 11:16 88 KB 56
13 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README 27 września 2019 11:16 951 B 30
14 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 27 września 2019 11:16 56 KB 12
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ 27 września 2019 11:16 166 KB 14
16 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług 27 września 2019 11:16 37 KB 17
17 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych 27 września 2019 11:16 39 KB 14
18 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej 27 września 2019 11:16 32 KB 17
19 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK 27 września 2019 11:16 16 KB 18
20 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy 27 września 2019 11:16 219 KB 56