Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Konkurs ofert 2019

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

  1. Ochrony i promocji zdrowia
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
  7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 28.2019 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2019 27 marca 2019 19:47 219 KB 88
2 doc Oferta wzór 1 lutego 2019 14:16 148 KB 64
3 doc AKTUALIZACJA OPISU, HARMONOGRAMU I KALKULACJI OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1 lutego 2019 14:16 27 KB 65
4 doc Oferta instrukcja wypełniania 1 lutego 2019 14:16 162 KB 62
5 doc Opis_faktur 1 lutego 2019 14:16 14 KB 46
6 pdf Program współpracy na 2019 1 lutego 2019 14:16 223 KB 52
7 doc Rozliczenie społecznej pracy 1 lutego 2019 14:16 14 KB 49
8 doc Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 lutego 2019 14:16 52 KB 48
9 doc Wzór sprawozdania 1 lutego 2019 14:16 159 KB 66
10 pdf Zarządzenie 13 Ogłoszenie 1 lutego 2019 14:16 206 KB 93
11 pdf Zarządzenie 14 Komisja konkursowa 1 lutego 2019 14:16 248 KB 58