Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków

Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.- przetarg powtórzony

Ogłoszenie nr 651747-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficyt

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2019

Gmina Przecław: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE PRZECŁAW 2018 R.Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1

Gmina Przecław: Budowa zadaszenia nad trybunami na Stadionie Miejskim w Przecławiu – ETAP 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Budowa fontanny „Podkowa Szczęścia”

Gmina Przecław: Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i
multimedialnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Czytaj więcej…Utworzenie Klubu „Senior +” w Przecławiu

Gmina Przecław: Utworzenie Klubu „Senior +” w Przecławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Przebudowa drogi dz. nr ewid. 553 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień

Gmina Przecław: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 553 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień,
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 551/13, 549/1 w miejscowości Rzemień, Przebudowa drogi dz. nr
ewid. 557 w km 0+000 do 0+370 w miejscowości Rzemień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Budowa, przebudowa dróg gminnych cz.3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa, przebudowa dróg gminnych cz. 3

wykonanie przebudowy drogi w Przecławiu – poszerzenie jezdni ul. Przemysłowa, oświetlenie, przyłącz kanalizacji sanitarnej będzie polegać na:

– wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie ul. Przemysłowej o dł. 273 m

– poszerzeniu jezdni w granicach pasa drogowego na dł. 147 m, średniej szerokości 1,0 m ( korytowanie na gł. 60 cm, podbudowa z kamienia łamanego średniej gr. po zagęszczeniu 45 cm )

– ułożenie krawężników betonowych 15×30 drogowych na ławie na długości 195,00 mb, Czytaj więcej…