Imieniny: Romana, Klaudyny, Karoliny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Przecław

Ogłoszenie nr 573927-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Gmina Przecław: Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych
Gminy Przecław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień

Gmina Przecław: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień ,
przebudowa drogi dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień, przebudowa
drogi dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki – powtórzony

Polska-Przecław: Pompy grzewcze
2018/S 090-202291
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiającaCzytaj więcej…Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przecław, 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowany kierunek wykształcenia to: prawo, administracja, bezpieczeństwo, informatyka
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej…Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2

Ogłoszenie nr 550660-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1-powtórzony

Ogłoszenie nr 547816-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577,1578/1,1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.l
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  • Nazwa i adresy

Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7 Przecław 39-320 Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota Strzelczyk

Tel.: +48 175813119Czytaj więcej…Budowa, przebudowa dróg gminnych

Gmina Przecław: Budowa, przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Przecław 2018

LP. SOŁECTWO MIEJSCE TERMIN
1 BŁONIE STADION PRZECŁAW 3 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
2 KIEŁKÓW DOM KULTURY 4 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA
3 PODOLE DOM LUDOWY 10 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
4 ŁĄCZKI BRZESKIE DOM STRAŻAKA 11 MARCA, GODZ. 13.00 – NIEDZIELA
5 WYLÓW DOM KULTURY 17 MARCA, GODZ. 17.00 – SOBOTA
6 ZABORCZE SZKOŁA 11 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA
7 RZEMIEŃ SZKOŁA PODSTAWOWA 24 MARCA, GODZ. 16.00 – SOBOTA
8 DOBRYNIN DOM STRAŻAKA 24 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
9 BIAŁY BÓR DOM KULTURY 25 MARCA, GODZ. 16.00 – NIEDZIELA
10 TUSZYMA SZKOŁA PODSTAWOWA 25 MARCA, GODZ. 18.00 – NIEDZIELA
11 PRZECŁAW MCK PRZECŁAW 18 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA