Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Ogłoszenie nr 626479-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Przecław: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę
urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja 13 stycznia 2020 16:02 116 KB 6
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja 31 grudnia 2019 11:29 124 KB 21
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja 9 grudnia 2019 12:32 59 KB 69
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... 4 grudnia 2019 10:00 51 KB 37
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 03.12.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... 3 grudnia 2019 14:12 242 KB 37
6 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 29.11.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... 29 listopada 2019 12:37 61 KB 41
7 pdf Ogloszenie Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja 22 listopada 2019 13:02 264 KB 48
8 pdf SIWZ Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja 22 listopada 2019 13:02 2 MB 95
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 22 listopada 2019 13:02 88 KB 28
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 22 listopada 2019 13:02 52 KB 19
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 22 listopada 2019 13:02 56 KB 21
12 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 22 listopada 2019 13:02 56 KB 23
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 22 listopada 2019 13:02 57 KB 23
14 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 22 listopada 2019 13:02 60 KB 23
15 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy SUW 22 listopada 2019 13:02 59 KB 30
16 rar Zalacznik Nr 8A SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody 22 listopada 2019 13:02 2 MB 98
17 rar Zalacznik Nr 8B SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA 22 listopada 2019 13:02 2 MB 34
18 rar Zalacznik Nr 8C Termomodernizacja SUW w Tuszymie 22 listopada 2019 13:02 10 MB 31
19 pdf Zalacznik Nr 8D Przedmiar robot SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody 22 listopada 2019 13:02 644 KB 54
20 pdf Zalacznik Nr 8E Przedmiar robot SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA 22 listopada 2019 13:02 246 KB 36
21 pdf Zalacznik Nr 8F Przedmiar robot Termomodernizacja SUW w Tuszymie 22 listopada 2019 13:02 217 KB 39