- BIP Gmina Przecław - http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw -

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją

Ogłoszenie nr 626479-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Przecław: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę
urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja [1] 13 stycznia 2020 16:02 116 KB 13
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja [2] 31 grudnia 2019 11:29 124 KB 29
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja [3] 9 grudnia 2019 12:32 59 KB 72
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... [4] 4 grudnia 2019 10:00 51 KB 39
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 03.12.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... [5] 3 grudnia 2019 14:12 242 KB 43
6 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 29.11.2019 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie .... [6] 29 listopada 2019 12:37 61 KB 44
7 pdf Ogloszenie Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja [7] 22 listopada 2019 13:02 264 KB 49
8 pdf SIWZ Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w gminie Przeclaw poprzez wymiane urzadzen w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacja [8] 22 listopada 2019 13:02 2 MB 96
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [9] 22 listopada 2019 13:02 88 KB 30
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [10] 22 listopada 2019 13:02 52 KB 20
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [11] 22 listopada 2019 13:02 56 KB 23
12 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [12] 22 listopada 2019 13:02 56 KB 25
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [13] 22 listopada 2019 13:02 57 KB 24
14 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [14] 22 listopada 2019 13:02 60 KB 24
15 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy SUW [15] 22 listopada 2019 13:02 59 KB 34
16 rar Zalacznik Nr 8A SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody [16] 22 listopada 2019 13:02 2 MB 99
17 rar Zalacznik Nr 8B SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA [17] 22 listopada 2019 13:02 2 MB 35
18 rar Zalacznik Nr 8C Termomodernizacja SUW w Tuszymie [18] 22 listopada 2019 13:02 10 MB 34
19 pdf Zalacznik Nr 8D Przedmiar robot SUW Tuszyma Technologia uzdatniania wody [19] 22 listopada 2019 13:02 644 KB 55
20 pdf Zalacznik Nr 8E Przedmiar robot SUW Tuszyma Instalacje elektryczne i APKiA [20] 22 listopada 2019 13:02 246 KB 37
21 pdf Zalacznik Nr 8F Przedmiar robot Termomodernizacja SUW w Tuszymie [21] 22 listopada 2019 13:02 217 KB 41