Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Ogłoszenie nr 508562-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Przecław: Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku
oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa
II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2020r. 21 lutego 2020 12:21 223 KB 50
2 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2020 20 lutego 2020 08:11 382 KB 59
3 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2020 14 lutego 2020 13:33 211 KB 83
4 pdf Ogloszenie Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:47 222 KB 114
5 pdf SIWZ Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:47 3 MB 118
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 3 lutego 2020 15:47 95 KB 43
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 3 lutego 2020 15:47 52 KB 30
8 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 3 lutego 2020 15:47 56 KB 25
9 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 3 lutego 2020 15:47 57 KB 26
10 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 3 lutego 2020 15:47 57 KB 30
11 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 3 lutego 2020 15:47 62 KB 28
12 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek ..... 3 lutego 2020 15:47 61 KB 37
13 rar Zalacznik Nr 8A Projekt Przebudowa budynku szkoly 3 lutego 2020 15:49 155 MB 104
14 rar Zalacznik Nr 8B STWiORB 3 lutego 2020 15:49 1 MB 53
15 rar Zalacznik Nr 8C Przedmiar zakres nr 1 Przebudowa budynku szkoły 3 lutego 2020 15:49 2 MB 113
16 rar Zalacznik Nr 8D Przedmiar zakres nr 2 Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 3 lutego 2020 15:50 1 MB 92