Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 553 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa drog w Rzemieniu cz. 2 30 sierpnia 2018 13:26 119 KB 39
2 pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16 sierpnia 2018 21:16 751 KB 46
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drog w Rzemieniu cz. 2 6 sierpnia 2018 13:43 259 KB 51
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.2018 BIP 30 lipca 2018 14:16 262 KB 54
5 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 20 lipca 2018 13:30 56 KB 62
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 20 lipca 2018 13:30 79 KB 65
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 20 lipca 2018 13:30 72 KB 64
8 pdf Ogloszenie Przebudowa drog w Rzemieniu cz. 2 20 lipca 2018 13:30 252 KB 61
9 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot wersja edytowalna 20 lipca 2018 13:31 18 KB 128
10 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenia o grupie kapitalowej 20 lipca 2018 13:30 51 KB 56
11 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 20 lipca 2018 13:30 56 KB 51
12 rar Zalacznik Nr 7A Dokumentacja techniczna Przebudowa drog w Rzemieniu cz 2 20 lipca 2018 13:30 9 MB 99
13 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot Przebudowa drog w Rzemieniu cz 2 20 lipca 2018 13:31 2 MB 172
14 doc Zalacznik Nr 7C Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drog w Rzemieniu 20 lipca 2018 13:31 241 KB 49
15 pdf SIWZ - Przebudowa drog w Rzemieniu cz. 2 20 lipca 2018 13:30 13 MB 102
16 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 20 lipca 2018 13:30 57 KB 59