Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Sesje rady

RADA MIEJSKA W PRZECŁAWIU
               Kilińskiego 7
           39-320 Przecław

Przecław, 16 kwietnia 2018 r.

WPRG.0002.25.2018

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m

n a

XXXIX sesję Rady Miejskiej w Przecławiu na 24 kwietnia br. (wtorek) godz. 10.00  w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Porządek obrad XXXIX sesji:

  1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław
    z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Przecław na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przecław na lata 2018 – 2027.
  8. Wolne zapytania i wnioski.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przecławiu

Zenon Krawczyk