Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Sesje rady

RADA MIEJSKA W PRZECŁAWIU
               Kilińskiego 7
           39-320 Przecław

Przecław, 23 sierpnia 2018 r.

WPRG.0002.29.2018

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m

n a

XLIII sesję Rady Miejskiej w Przecławiu która odbędzie się 31 sierpnia br. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Porządek obrad XLIII sesji:

  1. Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu.
  4. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych gminy Przecław.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przecław w formie darowizny nieruchomości położonych w Tuszymie gmina Przecław.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Tuszymie gmina Przecław.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2018.
  9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przecław za I półrocze 2018r.
  10. Wolne zapytania i wnioski

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przecławiu

Zenon Krawczyk