Imieniny: Alberta, Janusza, Konrada

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 115.2015

BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Przecławia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Przecław.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz Przecławia

Ryszard Wolanin

Pliki do pobrania

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu 20 lutego 2018 08:27 580 KB 136