Imieniny: Lucji, Otylii

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawy Urzędowe można realizować również przez Internet za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP). Wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Jeżeli w chwili obecnej wymagana usługa nie jest dostępna w wersji elektronicznej można ją zrealizować wysyłając pismo ogólne wraz z odpowiednimi załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu ePUAP usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP, należy utworzyć konto na portalu ePUAP, a następnie wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest osobiste uwierzytelnienie Profilu w jednej,  z jednostek będącej Punktem Potwierdzeń (oddział ZUS, urząd skarbowy, urząd wojewódzki lub konsulat). Najbliższe punkty potwierdzania Profilu Zaufanego znajdują się w Urzędzie Skarbowym w Mielcu oraz Inspektoracie ZUS w Mielcu.

Posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP umożliwia realizację spraw drogą elektroniczną nie tylko w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ale również w każdym innym urzędzie administracji publicznej w Polsce.

Instrukcja zakładania konta (PDF 5,06 MB)

Instrukcja użytkownika – Profil Zaufany (PDF 7,36 MB)

Szczegółowe informacje dotyczące portalu ePUAP oraz Profilu Zaufanego znaleźć można pod adresem www.epuap.gov.pl w dziale Pomoc.

Adresy ESP (skrytek ePUAP) Urzędu Miejskiego w Przecławiu:

  • /umprzeclaw/SkrytkaESP
  • /umprzeclaw/skrytka